Ιδιοκτησία
ΕΒΕΛ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ
Αριθμός εγγραφής
ΗΕ 303568
Ημερομηνία εγγραφής
2012-03-26
Διεύθυνση
Σμύρνης 24 (Διαμ. 2)
2401 Έγκωμη
Λευκωσία
Κύπρος
Τηλέφωνο
+357 7000 7792
Ηλεταχυδρομείο
info@schoolpsychologist.eu
Ιστότοπος
www.schoolpsychologist.eu