Προσωπικό Απόρρητο

Πιο πρόσφατη ενημέρωση: 2018-07-27

Ποιοί είμαστε

Αυτή η ιστοσελίδα (εφεξής, "ο Ιστότοπος") ανήκει στην εταιρεία «Έβελ Νεοκλέους Εκπαιδευτικός Ψυχολόγος» (εφεξής, "εμείς" ή "η Εταιρεία"). Παρακαλώ ανατρέξτε στη Σφραγίδα για νομικές πληροφορίες σχετικά με την Εταιρία.

Ποιά προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και γιατί

Σχόλια

Όταν οι επισκέπτες του Ιστότοπου (εφεξής, οι "Χρήστες" ή "εσείς") αφήνουν σχόλια στον Ιστότοπο, συλλέγουμε τα δεδομένα που εμφανίζονται στη φόρμα σχολίων, όπως επίσης και τη διεύθυνση IP των χρηστών και το browser user-agent string, για να υποβοηθείται η ανίχνευση ανεπιθύμητου περιεχομένου / σπαμ (spam).

Μέσα και αρχεία

Εάν ανεβάσετε εικόνες στον Ιστότοπο, τα δεδομένα εικόνας και τα μεταδεδομένα (συμπεριλαμβανομένων των ενσωματωμένων δεδομένων τοποθεσίας) ενδέχεται να είναι διαθέσιμα σε οποιονδήποτε χρήστη του ιστότοπου. Ως εκ τούτου, συνιστούμε στους χρήστες να μην ανεβάζουν εικόνες ή άλλα αρχεία που δεν έχουν καθαριστεί σωστά για την αφαίρεση προσωπικών πληροφοριών. Αν ανεβάζετε αρχεία στον Ιστότοπο, συγκατατίθεστε όπως τα δεδομένα κοινοποιούνται δημοσίως.

Ενσωματωμένο περιεχόμενο από άλλους ιστότοπους

Τα άρθρα σε αυτόν τον Ιστότοπο ενδέχεται να περιλαμβάνουν ενσωματωμένο περιεχόμενο (π.χ., εικόνες ή άρθρα). Το ενσωματωμένο περιεχόμενο από άλλους ιστότοπους συμπεριφέρεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως εάν ο χρήστης έχει επισκεφθεί τον άλλο ιστότοπο.

Δεν παρέχουμε δεδομένα του Χρήστη σε τρίτους, εκτός εάν αναφέρεται ρητά σε αυτό το έγγραφο. Ωστόσο, αυτοί οι ιστότοποι ενδέχεται να συλλέγουν δεδομένα για εσάς, να χρησιμοποιούν ιστοκόλλικες (cookies), να επιτρέπουν μέσω του δικού τους περιεχομένου παρακολούθηση από τρίτους, και να καταγράφουν την αλληλεπίδρασή σας με το δικό τους υλικό, ιδιαίτερα αν έχετε λογαριασμό και είστε συνδεδεμένοι με τον εν λόγω εξωτερικό ιστότοπο. Συνιστούμε, συνεπώς, να ρυθμίσετε το πρόγραμμα ιστοπλοήγησής σας ώστε να αποκλείει όλους τους ιστοκόλλικες από τρίτους (third-party cookies).

Η χρήση των προσωπικών δεδομένων με αυτόν τον τρόπο από τρίτους διέπεται από τις αντίστοιχες πολιτικές απορρήτου τους.

Ιστοκόλλικες

Για περισσότερες πληροφορίες ως προς τους ιστοκόλλικες που θέτουμε, παρακαλώ βλέπετε την σελίδα Ιστοκολλίκων.

Με ποιους μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας

Δεν μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας με κανέναν εκτός:

  • όπως ρητά αναφέρεται στην πολιτική αυτή
  • όταν λάβουμε ρητή συγκατάθεσή σας
  • υπό αξιόπιστη απειλή βίας (π.χ., κλήτευση)

Για πόσο χρόνο διατηρούμε τα δεδομένα σας

Εάν αφήσετε ένα σχόλιο, το σχόλιο και τα μεταδεδομένα του διατηρούνται επ' αόριστον. Τα σχόλια διατηρούνται για να διατηρηθεί η λογική συνέχεια στις συζητήσεις. Τα μεταδεδομένα διατηρούνται έτσι ώστε να μπορούμε να αναγνωρίζουμε και να εγκρίνουμε ευκολότερα οποιαδήποτε επόμενα σχόλια από τον ίδιο χρήστη.

Για εγγεγραμμένους χρήστες, αποθηκεύουμε επίσης τις προσωπικές πληροφορίες που παρέχουν στο προφίλ τους. Οι κάτοχοι λογαριασμού μπορούν να βλέπουν, να επεξεργάζονται ή να διαγράφουν τα προσωπικά τους στοιχεία ανά πάσα στιγμή (τα ψευδώνυμα (usernames) αποτελούν εξαίρεση στο ότι δεν μπορούν να τύχουν επεξεργασίας). Οι διαχειριστές της Ιστοσελίδας μπορούν επίσης να δουν και να επεξεργαστούν αυτές τις πληροφορίες.

Τι δικαιώματα έχετε για τα δεδομένα σας

Εάν έχετε λογαριασμό σε αυτόν τον Iστότοπο ή έχετε αφήσει σχόλια, μπορείτε να ζητήσετε να λάβετε ένα αρχείο των προσωπικών δεδομένων που διατηρούμε για εσάς, συμπεριλαμβανομένων τυχόν δεδομένων που έχετε παράσχει σε εμάς. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς. Θα ικανοποιήσουμε τα αιτήματα αυτά εκτός από περιπτώσεις όπου πρέπει να διατηρήσουμε τα δεδομένα για την ορθή λειτουργία της Ιστοσελίδας ή για διοικητικούς, νομικούς λόγους ή λόγους ασφαλείας.

Που στέλνουμε τα δεδομένα σας

Οι διακομιστές του Ιστότοπου μας βρίσκονται στη Φρανκφούρτη Γερμανίας, και δεν μεταφέρονται δεδομένα εκτός της ΕΕ για επεξεργασία. Προς το παρών, δεν μοιραζόμαστε δεδομένα χρήστη με τρίτους.

Πρόσθετες πληροφορίες

Πώς προστατεύουμε τα δεδομένα σας

Τα δεδομένα στον διακομιστή είναι κρυπτογραφημένα. Χρησιμοποιούμε κρυπτογράφηση SSL για όλες τις επικοινωνίες.

Από ποια τρίτα μέρη λαμβάνουμε δεδομένα

Δεν συνεργαζόμαστε με τρίτους για τη λήψη πληροφοριών χρηστών, όπως υπηρεσίες παρακολούθησης για λόγους διαφημίσεων, εκτός από τις υπηρεσίες που εξουσιοδοτούνται ρητά από τον χρήστη να μοιράζονται δεδομένα μαζί μας, όπως η υπηρεσία κρατήσεων ή επεξεργασίας πληρωμών κατά την κράτηση ραντεβού.

Ποιές αυτοματοποιημένες αποφάσεις ή φακέλωμα πραγματοποιούνται βάσει προσωπικών δεδομένων

Προς το παρόν, δεν πραγματοποιούμε αυτοματοποιημένες αποφάσεις ή φακέλωμα με βάση τα δεδομένα χρήστη.

Ιδιωτικότητα και Επαγγελματικό Απόρρητο

Παρακαλώ βλέπετε Κεφάλαια IV και V του Κώδικα Δεοντολογίας του Συνδέσμου Ψυχολόγων Κύπρου.