Στόχος μας είναι να παρέχουμε τις καλύτερες δυνατές παρεμβάσεις σε όλους τους πελάτες, και για τον σκοπό αυτό, συνεργαζόμαστε στενά μαζί τους και καταρτίζουμε ατομικά προσαρμοσμένα θεραπευτικά πλάνα που ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε πελάτη. Με αυτόν τον τρόπο, τους υποστηρίζουμε και τους βοηθούμε να αναπτύξουν και να ενισχύσουν τις ικανότητές τους. Ως αποτέλεσμα, οι πελάτες γίνονται όλο και πιο ανεξάρτητοι και μαθαίνουν να διαχειρίζονται τα συναισθήματα, τις σκέψεις και τις συμπεριφορές τους πιο αποτελεσματικά, γεγονός που διευκολύνει τη συναισθηματική και σωματική ευεξία.

Προσφέρουμε στους φροντιστές (γονείς/μέλη της οικογένειας/καθηγητές κ.λπ.) εκπαίδευση μέσω διδακτικών συνεδριών και μέσω "ζωντανής" καθοδήγησης, δηλαδή καθώς αλληλεπιδρούν με τα παιδιά ή τους μαθητές τους (δίνοντας τη δυνατότητα γονέα-παιδιού ή δασκάλου-μαθητή) να αποκτήσουν ζωτικές δεξιότητες και να μάθουν να αντιμετωπίζουν ένα ευρύ φάσμα καταστάσεων.

Μερικές από τις υπηρεσίες που προσφέρουμε εμπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες:

Πρόγραμμα Αλληλεπίδρασης Γονιού-Παιδιού

PCIT play room.
Το δωμάτιο παιχνιδιού με μονοδρομικό καθρέφτη, για να παρακολουθεί ο Ψυχολόγος την αλληλεπίδραση γονιού-παιδιού και να καθοδηγεί τον γονιό ζωντανά (μέσω μικρού ασύρματου ακουστικού)

Παίζοντας με το παιδί σας (2½ – 7½ ετών) στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο μας (μία οικογένεια κάθε φορά για εξατομικευμένη εκπαίδευση, αποκλειστικότητα και εμπιστευτικότητα), σας βοηθούμε να:

 • Βελτιώσετε τη σχέση σας με το παιδί σας
 • Καλλιεργήσετε το σεβασμό και την υπακοή στο παιδί σας
 • Αυξήσετε την αυτοπεποίθηση του παιδιού σας
 • Αναπτύξετε για το παιδί σας ικανότητες διαχείρισης έντονων συναισθημάτων
 • Ενθαρρύνετε σε αυτό θετική και προ-κοινωνική συμπεριφορά
 • Αυξήσετε τα επίπεδα συγκέντρωσης του παιδιού σας
 • Υποστηρίξετε την επίδοση του παιδιού σας στο σχολείο
 • Αναπτύξετε στο παιδί σας αντοχή στο στρες και απογοητεύσεις της ζωής
 • Βελτιώσετε τις κοινωνικές σχέσεις του παιδιού σας
 • Συμβάλετε στην βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη ευτυχία του στη ζωή

Θεραπεία Αποδοχής και Δέσμευσης

Για δεκαετίες, η παραδοσιακή ψυχολογική θεραπεία βασιζόταν σε ένα μοντέλο ασθένειας που κατηγοριοποιούσε τις δυσκολίες, τα προβλήματα ή την έλλειψη δεξιοτήτων των ανθρώπων σε ασθένειες ή διαταραχές ανάλογα με τα συμπτώματα που παρουσίαζαν. Ο στόχος μιας τέτοιας εστίασης ήταν πρωτίστως η μείωση των συμπτωμάτων.

Η Θεραπεία Αποδοχής και Δέσμευσης (ACT) είναι μια σχετικά νέα προσέγγιση, που διαφέρει από τις παραδοσιακές μορφές ψυχολογικής θεραπείας επειδή λαμβάνει υπόψη την ανθρώπινη φύση και κατανοεί τους αυθόρμητους, φυσικούς, αλλά δυσλειτουργικούς τρόπους με τους οποίους οι άνθρωποι προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματά τους.

Έτσι, το ACT δεν εστιάζει στις "ασθένειες", αλλά στο να βοηθήσει κάθε άτομο να κατανοήσει ότι οι αυθόρμητοι τρόποι που χρησιμοποιεί εκ φύσεως για να διαχειριστεί τα προβλήματά του είναι συχνά αναποτελεσματικοί και οδηγούν σε περαιτέρω προβλήματα, αφού δεν αντιμετωπίζουν το πρόβλημα στη ρίζα του.

Οι βασικότεροι στόχοι του ACT είναι:

 • να βοηθήσει τους ανθρώπους να αναγνωρίζουν τι κάνουν όταν αντιμετωπίζουν προβλήματα και να αξιολογούν αν οι συμπεριφορές τους είναι ωφέλιμες ή επιβλαβείς, με στόχο να μπορούν να κάνουν διάκριση μεταξύ των δύο
 • να τους βοηθήσει να προσδιορίσουν τις αξίες τους (τι πραγματικά αξίζει γι' αυτούς σε 10 βασικούς τομείς), προκειμένου να αποκτήσουν κατεύθυνση στις πιο σημαντικές πτυχές της ζωής τους
 • να τους εκπαιδεύσει, μέσω βιωματικών και άλλων μεθόδων, σε μια διαδικασία 5 βημάτων που συμβάλλει στη διαχείριση του συναισθηματικού τους πόνου, ώστε να είναι πιο ψυχολογικά ανθεκτικοί
 • να τους εκπαιδεύσει στο πώς να επιλέγουν συμπεριφορές βασισμένες στις αξίες τους, ώστε να βιώνουν μια πιο ουσιαστική και γεμάτη ζωή, και
 • να τους βοηθήσει να θέτουν συγκεκριμένους, μετρήσιμους και υλοποιήσιμους στόχους που συνάδουν με τις αξίες τους, έτσι ώστε η πρόοδός τους να είναι απτή και εφικτή, και τα αποτελέσματά της αντικειμενικά μετρήσιμα
 • Το ACT είναι μια εξαιρετικά αποτελεσματική προσέγγιση που χρησιμοποιούμε σε άτομα >10 ετών που αντιμετωπίζουν προβλήματα ή περιορισμούς, όπως:

  • άγχος
  • ψυχοσωματικά προβλήματα
  • κρίσεις πανικού
  • κατάθλιψη
  • δυσκολίες προσαρμογής
  • δυσκολίες στις κοινωνικές τους σχέσεις
  • εμμονές και ψυχαναγκασμούς
  • απώλεια
  • κατάθλιψη
  • σκέψεις αυτοκτονίας
  • επιθετικότητα
  • αντιδραστικότητα
  • εναντιωματική συμπεριφορά
  • επικίνδυνη ή ριψοκίνδυνη συμπεριφορά
  • έλλειψη αυτο-ελέγχου
  • ανεπαρκή προγραμματισμό και οργάνωση
  • απουσία κινήτρων
  • έλλειψη διαύγειας
  • δυσκολία λήψης αποφάσεων
  • προβλήματα επίδοσης

Ψυχο-Εκπαιδευτική Αξιολόγηση

Η ψυχοεκπαιδευτική αξιολόγηση που προσφέρουμε είναι μια λεπτομερής αξιολόγηση της λειτουργίας του παιδιού σας:

 • γνωστικά
 • ακαδημαικά
 • συναισθηματικά, και
 • συμπεριφορικά

Μια τέτοια αξιολόγηση περιλαμβάνει τη χρήση εξειδικευμένων ψυχομετρικών εργαλείων που αξιολογούν τους προαναφερόμενους τομείς λειτουργικότητας. Η αξιολόγηση απαιτεί αρκετές (προσαρμοσμένες στο παιδί) συνεδρίες μεταξύ του ψυχολόγου και του παιδιού και μία ή δύο συνεδρίες με τους γονείς.

Ο γνωστικός τομέας αξιολογείται με την "Κλίμακα Νοημοσύνης για Παιδιά, Πέμπτη Έκδοση, Wechsler (WISC-V)". Η εν λόγω Κλίμακα αποτελεί ένα ατομικά χορηγούμενο, πλήρες κλινικό εργαλείο για την ολοκληρωμένη εκτίμηση της γενικής γνωστικής λειτουργικότητας παιδιών ηλικίας 6 ετών και 0 μηνών έως 16 ετών και 11 μηνών (6:0 – 16:11). Η Κλίμακα χρησιμοποιείται ως τμήμα μιας αξιολόγησης για τον εντοπισμό νοητικής χαρισματικότητας, μαθησιακών δυσκολιών και γνωστικών δυνατοτήτων και αδυναμιών. Τα αποτελέσματα μπορούν να αποτελέσουν οδηγό για παρεμβάσεις και αποφάσεις ένταξης σε κατάλληλα (εκπαιδευτικά ή κλινικά) πλαίσια.

Μόλις ολοκληρωθεί η αξιολόγηση, οι απαντήσεις του παιδιού σας αξιολογούνται προσεκτικά, βαθμολογούνται και συγκρίνονται με ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα παιδιών της ίδιας ηλικίας. Στη συνέχεια, τα αποτελέσματα στις διάφορες δοκιμασίες προστίθενται σε σύνθετες βαθμολογίες, ερμηνεύονται και ενσωματώνονται σε μια λεπτομερή γραπτή έκθεση. Η έκθεση περιλαμβάνει εισηγήσεις για παρεμβάσεις, θεραπείες, ή περαιτέρω αξιολογήσεις, καθώς και προτάσεις προς τους εκπαιδευτικούς, το σχολείο ή το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού,για απαλλαγές, διευκολύνσεις, ή παροχή εξειδικευμένων ρυθμίσεων.

Αξιολόγηση Παραμέτρων της Προσοχής μέσω Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Το T.O.V.A.® είναι ένα ηλεκτρονικό τεστ (γλωσσικά και πολιτισμικά ελεύθερο) για την αντικειμενική μέτρηση παραμέτρων της προσοχής. Η προσοχή είναι ένα πολύπλοκο σύστημα που επιτρέπει στο άτομο να φιλτράρει σχετικές και άσχετες πληροφορίες, να διατηρεί και να επεξεργάζεται νοητικές αναπαραστάσεις και να παρακολουθεί και να ρυθμίζει τις αντιδράσεις του σε ερεθίσματα. Η προσοχή, επομένως, αναφέρεται συνήθως σε ένα πολύπλευρο σύνολο διεργασιών που εκτείνεται πέρα από την απλή ικανότητα κωδικοποίησης πληροφοριών. Η προσοχή περιλαμβάνει διάφορες διεργασίες, όπως η αισθητηριακή επιλογή (φιλτράρισμα, εστίαση, εναλλαγή μεταξύ ερεθισμάτων), η επιλογή ανταπόκρισης (πρόθεση ανταπόκρισης, πρωτοβουλία και αναστολή, εναλλαγή μεταξύ ερεθισμάτων) και η δυνατότητα προσοχής (προσπάθεια, διατήρηση προσοχής, εγρήγορση). Η ύπαρξη ελλειμματικής προσοχής μπορεί επομένως να επηρεάσει μία ή περισσότερες από αυτές τις διαδικασίες και μπορεί να ταξινομηθεί ανάλογα με τις ιδιαίτερες επιδόσεις του αξιολογούμενου σε αυτές.

Το T.O.V.A. λαμβάνει υπόψη την πολύπλευρη φύση της προσοχής και αξιολογεί μια σειρά από αυτές τις διεργασίες, όπως:

 • την ικανότητα διατρήσης της προσοχής,
 • την ικανότητα ελέγχου των παρορμήσεων,
 • την ικανότητα γρήγορης επεξεργασίας πληροφοριών,
 • και την ικανότητα σταθερούς ανταπόκρισης σε ερεθίσματα-στόχους (σταθερότητα στον χρόνο αντιδράσεων)

  Το T.O.V.A. είναι ένα ιατροτεχνολογικό προϊόν κατηγορίας Ι που κατασκευάζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Medical Device Directive (MDD 93/42/EEC), για χρήση σε άτομα ηλικίας 4 έως 80+ ετών. Οι αντιδράσεις του εξεταζόμενου μετρούνται με υψηλή ακρίβεια ενός χιλιοστού του δευτερολέπτου (±1 ms) και η επίδοσή του συγκρίνεται με ένα μεγάλο δείγμα ατόμων της ηλικίας και του φύλου του εξεταζόμενου που δεν έχουν διαγνωστεί με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής με ή χωρίς Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ ή ΔΕΠΥ), καθώς και με ένα δείγμα πληθυσμού ατόμων που έχουν διαγνωστεί ανεξάρτητα με ΔΕΠ ή ΔΕΠΥ. Αυτά τα αποτελέσματα της σύγκρισης χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία μιας άμεσα διαθέσιμης, ευανάγνωστης έκθεσης στην Αγγλική γλώσσα.

  Είναι απαραίτητο το TOVA για την αξιολόγηση της ΔΕΠΥ;

  Δεν υπάρχει αντικειμενικός τρόπος διάγνωσης της ΔΕΠΥ. Οι συνήθεις διαγνωστικές διαδικασίες που ακολουθούν οι ψυχίατροι, οι νευρολόγοι, οι παιδίατροι και άλλοι κλινικοί γιατροί βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε υποκειμενικές εκτιμήσεις της αντιλαμβανόμενης συμπεριφοράς. Οι έρευνες δείχνουν ότι, αν και ένα ηλεκτρονικό τεστ μπορεί να μην είναι επαρκές για την εξακρίβωση της διάγνωσης της ΔΕΠΥ, εντούτοις είναι ακατάλληλο να γίνει η διάγνωση της ΔΕΠΥ χωρίς τη χρήση τουλάχιστον ενός ηλεκτρονικού τεστ (όπως το TOVA). Σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε στο Journal of Clinical Psychology, το TOVA αναγνωρίζει σωστά το 80% του δείγματος με διαταραχές ελλειμματικής προσοχής και το 72% του δείγματος χωρίς διαταραχή ελλειμματικής προσοχής. Περαιτέρω, οι περιπτώσεις ατόμων που δεν ταξινομούνται σωστά από τις αξιολογήσεις των εκπαιδευτικών, συχνά ταξινομούνται σωστά από το TOVA και αντίστροφα. Ως εκ τούτου, η αξιολόγηση με το TOVA συμβάλλει με μοναδικό και σημαντικό τρόπο στην διαγνωστική αξιολόγηση προβλημάτων της προσοχής (J Clin Psychol 54: 461–476, 1998).

  Το κόστος της αξιολόγησης με το T.O.V.A., συμπεριλαμβανομένης της γραπτής έκθεσης (στην αγγλική γλώσσα) και της προφορικής επεξήγησης των αποτελεσμάτων, είναι 70 ευρώ για έναν από τους δύο τομείς που αξιολογούνται (οπτική ή ακουστική προσοχή) ή 100 ευρώ για την αξιολόγηση τόσο του οπτικού όσο και του ακουστικού τομέα.

 • Εκπαίδευση και Καθοδήγηση Γονέων

  Αφού πάρουμε ιστορικό και κατανοήσουμε τη φύση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει παιδί και η οικογένεια, παρέχουμε στους γονείς εξατομικευμένη εκπαίδευση, ή συμβουλευτική προσαρμοσμένη στις ανάγκες της οικογένειας και του παιδιού τους.

  Για την εν λόγω εκπαίδευση, λαμβάνουμε υπόψη όλα τα δεδομένα κάθε οικογένειας και αντλούμε από την πλούσια κλινική πείρα που διαθέτουμε, από επιστημονικά-τεκμηριωμένες μεθόδους, και την εις-βάθος γνώση μας για τους παράγοντες που επηρεάζουν τον συναισθηματικό τομέα, τη συμπεριφορά, και τη μάθηση, καθώς επίσης και από επικοινωνιακές τεχνικές και επιστημονικά-βασισμένες, ενδεικνυόμενες μεθόδους για κάλυψη των βασικών αναγκών κάθε παιδιού.

  Η εκπαίδευση των γονέων είναι πολύ αποτελεσματική, καθώς οι γονείς μαθαίνουν επικοινωνιακές και άλλες τεχνικές που βοηθούν τα παιδιά τους να αισθάνονται ασφαλή. Είναι επομένως ένα βασικό συστατικό της παρέμβασης με πολλές οικογένειες και ενσωματώνεται σε διάφορες επιστημονικά-τεκμηριωμένες παρεμβάσεις που προσφέρουμε, μεταξύ των οποίων η Θεραπεία Αλληλεπίδρασης Γονιού-Παιδιού για εναντιωματικές-προκλητικές συμπεριφορές, ελλειμματική προσοχή και υπερκινητικότητα, και προβλήματα διαγωγής, καθώς και γνωστικο-συμπεριφορικού τύπου παρεμβάσεις για τη διαχείριση στρες, γενικευμένου άγχους, κοινωνικού άγχους και επιλεκτικής αλαλίας, καθώς και συγκεκριμένων φοβιών.