Προσφέρουμε σε γονείς, φροντιστές, μέλη της οικογένειας, εκπαιδευτικούς, κ.ά, εκπαίδευση μέσω διδακτικών συναντήσεων και ζωντανής καθοδήγησης καθώς αλληλεπιδρούν με τα παιδιά ή τους μαθητές τους (επιτρέποντας σε γονέα-παιδί ή εκπαιδευτικό-μαθητή να αποκτήσουν ζωτικής σημασίας δεξιότητες και να μάθουν να διαχειρίζονται πληθώρα διαφορετικών καταστάσεων).

Στοχεύουμε στην επιλογή των πιο αποτελσματικών παρεμβάσεων για κάθε πελάτη, και έτσι συνεργαζόμαστε στενά με τους πελάτες και τις οικογένειές τους και τους στηρίζουμε για να αναπτύξουν και να ενδυναμώσουν τις δεξιότητές τους, να γίνουν πιο ανεξάρτητοι, και να μάθουν να διαχειρίζονται τα συναισθήματα, τις σκέψεις, και τη συμπεριφορά τους πιο αποτελεσματικά.

Μερικές από τις υπηρεσίες που προσφέρουμε εμπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες:

Πρόγραμμα Αλληλεπίδρασης Γονιού-Παιδιού

PCIT play room.
Το δωμάτιο παιχνιδιού με μονοδρομικό καθρέφτη, για να παρακολουθεί ο Ψυχολόγος την αλληλεπίδραση γονιού-παιδιού και να καθοδηγεί τον γονιό ζωντανά (μέσω μικρού ασύρματου ακουστικού)

Παίζοντας με το παιδί σας (2½-7½ ετών) στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο μας (μία οικογένεια κάθε φορά για εξατομικευμένη εκπαίδευση, αποκλειστικότητα και εμπιστευτικότητα), σας βοηθούμε να:

  • Βελτιώσετε τη σχέση σας με το παιδί σας
  • Καλλιεργήσετε το σεβασμό και την υπακοή στο παιδί σας
  • Αυξήσετε την αυτοπεποίθηση του παιδιού σας
  • Αναπτύξετε για το παιδί σας ικανότητες διαχείρισης έντονων συναισθημάτων
  • Ενθαρρύνετε σε αυτό θετική και προ-κοινωνική συμπεριφορά
  • Αυξήσετε τα επίπεδα συγκέντρωσης του παιδιού σας
  • Υποστηρίξετε την επίδοση του παιδιού σας στο σχολείο
  • Αναπτύξετε στο παιδί σας αντοχή στο στρες και απογοητεύσεις της ζωής
  • Βελτιώσετε τις κοινωνικές σχέσεις του παιδιού σας
  • Συμβάλετε στην βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη ευτυχία του στη ζωή

Παρακαλώ, δείτε τον Πίνακα Τιμολόγισης για σχετικές λεπτομέρειες.

Ψυχο-Εκπαιδευτική Αξιολόγηση

The Psychoeducational evaluation that we offer is a detailed assessment of your child’s cognitive, academic, emotional and behavioral functioning. Such an evaluation involves the use of specialised tests that assess the aforementioned areas of functioning. The assessment requires several (child-tailored) sessions between the psychologist and the child, and one or two sessions with the parents.

Ο γνωστικός τομέας αξιολογείται με την "Κλίμακα Νοημοσύνης για Παιδιά, Πέμπτη Έκδοση, Wechsler (WISC-V)". Η εν λόγω Κλίμακα αποτελεί ένα ατομικά χορηγούμενο, πλήρες κλινικό εργαλείο για την ολοκληρωμένη εκτίμηση της γενικής γνωστικής λειτουργικότητας παιδιών ηλικίας 6 ετών και 0 μηνών έως 16 ετών και 11 μηνών (6:0 – 16:11). Η Κλίμακα χρησιμοποιείται ως τμήμα μιας αξιολόγησης για τον εντοπισμό νοητικής χαρισματικότητας, μαθησιακών δυσκολιών και γνωστικών δυνατοτήτων και αδυναμιών. Τα αποτελέσματα μπορούν να αποτελέσουν οδηγό για παρεμβάσεις και αποφάσεις ένταξης σε κατάλληλα (εκπαιδευτικά ή κλινικά) πλαίσια.

Αφού ολοκληρωθεί η αξιολόγηση, οι απαντήσεις του παιδιού σας αξιολογούνται προσεκτικά, βαθμολογούνται και συγκρίνονται με το δείγμα στάθμισης (δηλαδή με τα αποτελέσματα συνομηλίκων του παιδιού σας). Στη συνέχεια, τα αποτελέσματα προστίθενται σε συνολικές βαθμολογίες και ερμηνεύονται και ενσωματώνονται σε λεπτομερή γραπτή αναφορά. Η γραπτή έκθεση περιλαμβάνει προτάσεις για παρεμβάσεις, θεραπείες ή περαιτέρω αξιολογήσεις, καθώς και προτάσεις για τον εκπαιδευτικό του παιδιού, το σχολείο ή το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού για παροχή απαλλαγών ή άλλων ρυθμίσεων.

Παρακαλώ, δείτε τον Πίνακα Τιμολόγισης για σχετικές λεπτομέρειες.

Εκπαίδευση και Καθοδήγηση Γονέων

Αφού πάρουμε ιστορικό και κατανοήσουμε τη φύση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει παιδί και οικογένεια, παρέχουμε στους γονείς εξατομικευμένη εκπαίδευση, προσαρμοσμένη στις ανάγκες της οικογένειας και του παιδιού τους.

Για την εν λόγω εκπαίδευση, λαμβάνουμε υπόψη όλα τα δεδομένα κάθε οικογένειας και αντλούμε από πλούσια κλινική πείρα, από επιστημονικά-τεκμηριωμένες μεθόδους, και την εις-βάθος γνώση μας για τους παράγοντες που επηρεάζουν τον συναισθηματικό τομέα, τη συμπεριφορά, και τη μάθηση, καθώς και επικοινωνιακές τεχνικές και ενδεικνυόμενες μεθόδους για κάλυψη των βασικών αναγκών κάθε παιδιού.

Η εκπαίδευση των γονέων είναι πολύ αποτελεσματική, καθώς οι γονείς μαθαίνουν επικοινωνιακές και άλλες τεχνικές που βοηθούν τα παιδιά τους να αισθάνονται ασφαλή. Είναι επομένως ένα βασικό συστατικό της παρέμβασης με πολλές οικογένειες και ενσωματώνεται σε διάφορες επιστημονικά-τεκμηριωμένες θεραπείες, μεταξύ των οποίων η Θεραπεία αλληλεπίδρασης Γονιού-Παιδιού για εναντιωματικές-προκλητικές συμπεριφορές, ελλειμματική προσοχή και υπερκινητικότητα, και προβλήματα διαγωγής, καθώς και γνωστικο-συμπεριφορικού τύπου παρεμβάσεις για τη διαχείριση στρες, γενικευμένου άγχους, κοινωνικού άγχους και επιλεκτικής αλαλίας, καθώς και συγκεκριμένων φοβιών.

Παρακαλώ, δείτε τον Πίνακα Τιμολόγισης για σχετικές λεπτομέρειες.